středa 27. května 2015

Víte, že malíř Paolo Veronese je pohřben v benátském kostele který sám zdobil?

Slavný italský renesanční malíř Paolo Veronese, původním jménem Paolo Cagliari, se narodil v rodině veronského sochaře roku 1528. Většinu svého uměleckého života prožil v Benátkách, kam se roku 1555 přestěhoval z Mantovy. V Benátkách vytvořil mj. sérii fresek v kostele Sv. Šebestyána (Chiesa di San Sebastiano). Tento kostel se nachází ve čtvrti Dorsoduro

Na místě kde kostel dnes stojí, byl původně hospic. Ten založili mniši z Kongregace svatého Jeronýma kolem roku 1393. Stavba nynějšího kostela byl zahájena v roce 1506, dokončena 1548 a vysvěcena 1562. Autorem kostela je Antonio Abbondi, známější pod jménem Scarpagnino.  

Veronese v kostele vytvořil fresky, které zdobí mj. strop zákristie, hlavní chrámovou loď, oltář, varhanní část či presbytář

Malíř zemřel v Benátkách 19. dubna 1588 a je pohřben právě v kostele San Sebastiano. Hrobka se nachází na levé straně presbytáře, v blízkosti varhan

Žádné komentáře:

Okomentovat

Je fajn, že si svůj názor nenecháváte pro sebe.