pondělí 17. října 2016

Co jsou a k čemu sloužily patere?

Co jsou a k čemu sloužily patere? Benátky, historie Benátek, zajímavosti v Benátkách, bazilika Svatého Marka, San Marco, benátské paláce, ctnost a neřest v Benátkách

Tři benátské patere a jeden formelle. Horní patere znázorňuje orla pojídajícího hlavu králíka. Symbol vítězství ctnosti nad neřestí

Až se budete při své návštěvě Benátek toulat městem, zvedněte hlavu. Uvidíte Benátky v jiné perspektivě. Překvapující, fascinující i zajímavé. Při tom si můžete na fasádách domů všimnout i patere. Co jsou a k čemu sloužily patere?

Vítězství ctnosti nad neřestí


Jsou to kruhové reliéfy, většinou o průměru 30-80 centimetrů. Vyráběly se z mramoru nebo istrijského kamene. V Benátkách můžete ještě narazit na formelle. Ty mají obdélníkový tvar, někdy uzavřený kruhovým obloukem. Někteří Benátčané je považují za součást patere. Mají totiž mnoho společných grafických prvků.

Patere měly vždy nějaké poselství. V období mezi 12. - 14. století, byly třeba velmi populární ty reliéfy, které měly dům chránit před neřestí. Představovaly orla, který jí hlavu králíka. Což symbolizuje vítězství ctnosti nad neřestí. Výjevy drtivé většiny patere zobrazují právě faunu. Zbytek pak tvoří postavy či flóra.

Co jsou a k čemu sloužily patere?, Benátky, bazilika Svatého Marka, zajímavosti v Benátkách, co vidět v Benátkách, historie Benátek, turistické tipy Benátky, formelle,
Bazilika Svatého Marka se 4 patere


Nejstarší typ benátského umění ve veřejném prostoru


Patere představují nejstarší typ benátského umění ve veřejném prostoru. Najdete je nejen na benátských domech, palácích, mostech, ale třeba i na bazilice Svatého Marka. V Benátkách jich můžete najít více než 480. Některé prameny uvádějí až 2.000 kusů. Rozdíl je daný tím, že do tohoto počtu jsou započítané v podstatě všechny reliéfy v Benátkách včetně formelle.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Je fajn, že si svůj názor nenecháváte pro sebe.