úterý 29. září 2015

Tlusťochu zaplať! Benátský berňák fugoval již před 494 lety

Desátky se platily všude

Těsně u benátského mostu Rialto, ve čtvrti San Polo, stojí od začátku 16. století (1521) nenápadná budova červené barvy. Je to Palazzo dei Dieci Savi. Palác desátků. Desátky museli platit všichni obyvatelé na území Benátské republiky. V této budově, až do roku 1797, seděli úředníci, kteří měli výběr desátků na starosti.

Strohá výzdoba

Palazzo dei Dieci Savi alle Decime vypadá jako "správný berňák". Je to jednoduchá a strohá dvoupatrová budova s obdélníkovými okny. Delší strana domu, která je obrácená na náměstí San Giacomo má podloubí tvořené 37 sloupy a taktéž 37 okny. Kratší strana, ta u Velkého kanálu, má sloupy 4. 


Budova má jen tři zdobné prvky. Na rohu, na úrovni druhého patra, směrem k mostu, je socha spravedlnosti. Na hlavě má korunu a v pravé ruce třímá tasený meč. V levé ruce má váhy. Zbylé dva zdobné prvky jsou reliéfy a jsou umístěny na straně budovy směřující k Velkému kanálu. První je benátský lev s knihou. Ten od roku 1848 překrývá rakouského císařského dvojtého orla. Nad ním je umístěný druhý reliéf, malá hlava lva. Ten zde má své místo od 16. století.

V současnosti v paláci sídlí městská vodárenská společnost.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Je fajn, že si svůj názor nenecháváte pro sebe.