úterý 27. října 2015

Proč se benátské nádraží jmenuje Santa Lucia?

Kostel Santa Lucia (vlevo) od Francesca Guardiho. Vpravo je kostel
Santa Maria di Nazareth známější pod jménem Chiesa degli Scalzi

Místo kostela nádraží

Je to celkem prosté. Jmenuje se tak proto, že na jeho místě stával původně kostel Santa Lucia. Dnes můžete na chodníku před nádražím najít bílou mramorovou plaketu, která označuje místo, kde kostel Svaté Lucie stával.

Změna jména 

První zmínky o tomto místě pocházejí již z 11. století. V roce 1192 zde již stál farní kostel Santa Maria Annuziata. Poté, co do kostela byly uložené ostatky Svaté Lucie, změnil i kostel své jméno. Kostel byl v průběhu století různě upravován. Mezi architekty bývá i uváděn Palladio, byť kostel byl dokončen až 30 let po jeho smrti. Velký zásah dostal kostel na začátku 19. století, kdy Napoleon svým dekretem rozpustil klášterní komunitu.  

Definitivní konec

V roce 1860 se začala stavět nová železnice z Mestre do Benátek. Roku 1861 tak započala definitivní demolice kostela. Ostatky Svaté Lucie byly přemístěné do nedalekého kostela San Geremia, kde jsou umístěné dodnes. 

Svatá Lucie, noci upije

Svatá Lucie je patronkou zraku a slepých. Její svátek se slaví 13. prosince. To je zároveň nejkratší den v roce. Naše pranostika na to pamatuje příslovím: Svatá Lucie, noci upije.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Je fajn, že si svůj názor nenecháváte pro sebe.